Władze Spółki Wulkan SA

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor – Janusz Zatoń

Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Materiałowej i Zaplecza Technicznego – Piotr Zatoń

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ludmiła Zatoń

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tadeusz Andrzej Zatoń

Sekretarz Rady Nadzorczej – Małgorzata Kuroń-Frysiak

Fundusze Europejskie Program Regionalny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego