Jakość

Laboratorium w odlewni:
- prowadzi ciągłą analizę składu chemicznego metalu przy użyciu spektrometru firmy Bruker; urządzenie oparte jest na technologii CCD i pozwala uzyskać dokładne wyniki w krótkim czasie,
- strukturę materiału sprawdza przy pomocy mikroskopu serii MM100 firmy OPTA-TECH do wykonywania badań metalograficznych; mikroskop wyposażony jest w 5 obiektywów powiększających oraz w trójokularową głowicę z kamerą,
- prowadzi badania wytrzymałości żeliwa,
- prowadzi ciągłą analizę masy formierskiej (wilgotność, przepuszczalność, zagęszczalność, wytrzymałość, osypliwość i zawartość gliny aktywnej).

Laboratorium metrologiczne wyposażone jest w:
 - współrzędnościową maszynę pomiarową CMM firmy Mitutoyo,
 - współrzędnościową maszynę pomiarową TIGO SF 3D CMM Hexagon Metrology,
 - mechanizm posuwowy „Mahr” CD 120 do pomiaru konturów,
 - przyrząd do pomiaru chropowatości „Mahr” SD 26 M400,
 - sprawdziany, suwmiarki, głębokościomierze i inne przyrządy pomiarowe.

Spełniamy wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wg norm:

PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09

Fundusze Europejskie Program Regionalny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego