EU projects

European funds

Projekty UE

DOTACJE NA INNOWACJE

Odlewnia Żeliwa WULKAN SA zrealizowała projekt: Wdrożenie nowej technologii odlewów pracujących w warunkach wysokich ciœnień

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Wartość projektu: 3 562 569,85 PLN, kwota dofinansowania na realizację projektu: 1 576 676,00 PLN

Okres realizacji projektu: 12.12.2011 - 30.06.2013

UE logo

DOTACJE NA INNOWACJE

Odlewnia Żeliwa WULKAN SA zrealizowała projekt: Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów cienkościennych o złożonym kształcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Wartośc całego projektu: 1 399 548,56 PLN, kwota dofinansowania na realizację projektu: 699 774,28 PLN

Okres realizacji projektu: 17.03.2011 - 29.02.2012

UE logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Odlewnia Żeliwa WULKAN SA zrealizowała projekt: Utworzenie Wydziału Wykańczania Odlewów oraz modernizacja Stacji Sprężarek w celu podniesienia konkurencyjności Odlewni Żeliwa WULKAN SA

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wartość całego projektu: 1 794 071 PLN, dofinansowanie na realizację projektu: 735 275 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego